Δυστυχώς και ευτυχώς αυτό το ερώτημα δεν έχει συγκεκριμένη και προκαθορισμένη απάντηση.

Ο αριθμός των συνεδριών είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως είναι η δέσμευση του θεραπευόμενου, οι αντιστάσεις που μπορεί να έχει στην θεραπεία, το υποστηρικτικό δίκτυο που έχει ή δεν έχει, το αίτημα με το οποίο έρχεται και οι στόχοι από τη θεραπεία.

Η έλλειψη συγκεκριμένης απάντησης σε αυτό το ερώτημα είναι πιθανό να δημιουργεί άγχος ή φόβο στον θεραπευόμενο που έχει ανάγκη από γρήγορα αποτελέσματα, όμως έχει το πλεονέκτημα να μην επιβαρύνει τον θεραπευόμενο με πίεση και προσδοκίες, να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα από τον θεραπευτή και να προχωράει στο ρυθμό και στον χρόνο του καθενός.

Η συχνότητα των ατομικών συνεδριών ή των συνεδριών με ζευγάρια καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, τη διαθεσιμότητα και τη δέσμευση και των δύο πλευρών.

Η συχνότητα που προτείνεται κυρίως για την αρχή των συνεδριών στην ψυχοθεραπεία είναι μία φορά την εβδομάδα. Η εμπειρία δείχνει πως αυτό που είναι βασικότερο ίσως και από τη συχνότητα είναι η δέσμευση από την πλευρά του θεραπευόμενου σε τακτική και σταθερή βάση με την  ψυχοθεραπεία.

Ο χρόνος για μια ατομική συνεδρία είναι από 45’ εως 60’, ενώ για τη θεραπεία ζεύγους μπορεί να είναι 60’ έως 90’. Τα βιωματικά σεμινάρια και οι ομάδες έχουν κατά μέσο όρο διάρκεια 1,5 έως 3 ώρες, όμως μπορούν να είναι κ διάρκειας μιας ημέρας ή περισσότερων ημερών.