“Κάνω το δικό μου και εσύ κάνεις το δικό σου
Δεν υπάρχω σε αυτό τον κόσμο για να ζήσω σύμφωνα με τις προσδοκίες σου,
Και δεν είσαι σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσεις σύμφωνα με τις δικές μου.
Εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ,
Και αν κατά τύχη βρούμε ο ένας τον άλλο, θα είναι πολύ ωραία,
Εάν όχι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε.”

Gestalt Therapy Verbatim, “Η Προσευχή του Fritz Perls”, 1969

Είναι σχεδόν αδύνατο να ορίσει κάποιος τη θεραπεία Gestalt, καθώς έχει έναν τρόπο να επανεφεύρει τον εαυτό της κάθε δευτερόλεπτο και να μεταμορφώνεται ανάλογα με τη σοφία της δεδομένης στιγμής στο εδώ και στο τώρα σαν ζωντανός οργανισμός.

Είναι περισσότερο μια στάση ζωής παρά μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Αποτελεί ένα είδος φαινομενολογικής, υπαρξιστικής, ανθρωπιστικής και ολιστικής ψυχοθεραπείας, μία προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία και έχει βιωματικό χαρακτήρα. Επιτρέπει στον θεραπευόμενο να αναπτύξει περισσότερες δυνατότητες, μέσα από τις οποίες θα μπορέσει να επεξεργαστεί τα υπαρξιακά του ερωτήματα και προβλήματα με έναν δημιουργικό τρόπο.

Κεντρικό ρόλο στην προσέγγιση της Gestalt έχει η προσωπική ευθύνη. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη να συνειδητοποιήσει ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να επιφέρει αλλαγή στη ζωή του εκτός από τον ίδιο.

Η Ψυχοθεραπεία Gestalt εστιάζει στη θεραπευτική σχέση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και πελάτη. Η σχέση αυτή είναι ισότιμη και βασίζεται στον διάλογο, είναι μία διαλεκτική σχέση. Βοηθά τον πελάτη στη δημιουργική προσαρμογή του στις νέες συνθήκες κάθε φορά και στην ανάληψη της ευθύνης του για την ύπαρξή του.