Κατά τον Zinker η ομάδα είναι μια, ευρισκόμενη σε διαδικασία μάθησης, κοινότητα ανθρώπων, που έχουν συγκεντρωθεί με έναν εκπαιδευμένο ηγέτη για να λύσουν τα προσωπικά ή διαπροσωπικά τους προβλήματα. Ο στόχος της ομαδικής θεραπείας Gestalt είναι να διευρύνει την ικανότητα της ομάδας (και των μελών της) να κινητοποιείται για να πάρει αυτά που χρειάζεται από μέσα και απ’ έξω, και να αναπτύξει την ικανότητα κοινωνικής υπευθυνότητας – δηλαδή, υπευθυνότητα προς και ανάμεσα στα μέλη της, που συνδέεται με την ικανότητα ανταπόκρισης της ομάδας στις ανάγκες τους. Άλλωστε, κάθε εμπειρία ομάδας αποτελεί μια κοινωνική εμπειρία.

Ενώ η ομάδα μπορεί να φαίνεται πως έχει μια ανεξάρτητη ταυτότητα, παραμένει σύνθετη. Μια ομάδα είναι όπως ο εαυτός ∙ ο εαυτός είναι όπως η ομάδα.

«Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του»

Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, τόμος 11