Η εποχή των εξετάσεων, είτε πρόκειται για πανελλήνιες ή ακόμα και για ενδοσχολικές, αποτελεί μια αρκετά στρεσογόνονο περίοδο για τους περισσότερους μαθητές. Το άγχος βέβαια, σε φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να αποτελέσει πηγή δημιουργικότητας και έμπνευσης, ωστόσο η ύπαρξη του σε επίπεδα υψηλότερα του επιτρεπτού μπορεί να επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα.

Το άγχος αυτό πηγάζει συνήθως από αρνητικές σκέψεις σχετικά με την αποτυχία στις εξετάσεις και την απογοήτευση γονέων και φίλων. Η ύπαρξη αυτών των σκέψεων είναι που μπορεί να οδηγήσει όντως το μαθητή στην αποτυχία καθώς δεν είναι σε θέση να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων του. Για το λόγο αυτό η καλύτερη προετοιμασία πριν τις εξετάσεις είναι η διαχείριση του άγχους και η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γονείς και μαθητές αντιμετωπίζουν αυτές!