Υπάρχουν πολλά είδη απώλειας – αυτό που όλες οι απώλειες έχουν κοινό είναι ότι το άτομο που χάνει κάτι αποχωρίζεται από και στερείται το απολεσθέν άτομο, αντικείμενο, κατάσταση ή σχέση. Το κεντρικό σημείο είναι ο τερματισμός της σχέσης. Το πώς κάθε άτομο βιώνει τη συγκεκριμένη απώλεια εξαρτάται από το τι αξία δίνει το άτομο σε αυτό που χάθηκε. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει μια ποικιλία συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών. Και, βέβαια, ο τρόπος που ο καθένας από εμάς βιώνει όλη αυτή τη διαδικασία είναι τόσο διαφορετικός και μοναδικός όσο είναι και το δακτυλικό μας αποτύπωμα.

H θεραπεία Gestalt αναγνωρίζει τη σημασία της απώλειας και του πένθους σε όλες τις φάσεις της ζωής και έχει ωφελήσει πολύ τους ανθρώπους που περνούν από την οδυνηρή αυτή πλευρά της ανθρώπινης ζωής.