Συναισθηματικές διαταραχές

Χαμηλή αυτοεκτίμηση – ανασφάλεια

Απώλειες – πένθος

Διαχείριση άγχους εξετάσεων

Προβλήματα ύπνου

Διαταραχές πρόσληψης τροφής

Σεξουαλική δυσλειτουργία