«Οι αλυσίδες δεν στεριώνουν το γάμο. Αυτό που δένει δυο ανθρώπους με το πέρασμα του χρόνου είναι νήματα, εκατοντάδες μικρά νήματα.»

Simone Signoret

Η θεραπεία ζεύγους είναι η συνειδητή προσπάθεια δύο συντρόφων να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ψυχολόγου για να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν, καθώς οι δύο ξεχωριστοί κόσμοι τους συναντιούνται. Στα πλαίσιά της, τους προσφέρεται η ευκαιρία να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο, και να αποκτήσουν πλησιέστερη οπτική στον τρόπο που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα.

Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας που έχει μάθει κάθε άνθρωπος, δυσχεραίνει την επαφή μεταξύ των συντρόφων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αίσθησης αδιεξόδου.

Ο ψυχολόγος, χωρίς να συμμαχεί με κάποιον από τους δύο συντρόφους αλλά ούτε να παίζει το ρόλο διαιτητή, βοηθάει στην αποκάλυψη των ενδότερων επιθυμιών του ζευγαριού, που για κάποιους λόγους μένουν βαθιά κρυμμένες. Μαζί με τις επιθυμίες ακούγονται και οι δυσκολίες, οι απογοητεύσεις, οι ακυρώσεις και δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από την επιφάνεια των λέξεων…

Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η δημιουργία του πλαισίου εκείνου που θα επιτρέπει στο ζευγάρι να επικοινωνεί με ασφάλεια, ειλικρίνεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη τα συναισθήματά του ώστε να νοηματοδοτήσει τη σχέση.