Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας επιβάλλουν την αναβάθμιση του γονεϊκού ρόλου και της γονεϊκής λειτουργίας έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το παιδί και να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Κύριος σκοπός των προγραμμάτων που απευθύνονται σε γονείς είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίζουν τις διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή τους, να ξεχωρίζουν τις δικές τους παιδικές εμπειρίες από τις ανάγκες και τις δραστηριότητες του παιδιού και να αναγνωρίζουν και να διαφοροποιούν τις γονεϊκές δυσκολίες που προέρχονται από το παρελθόν τους από τις δυσκολίες που προέρχονται από τη τρέχουσα σχέση και από τις δυσκολίες του παιδιού.

Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι οι γονείς να αποκτήσουν μεγαλύτερη ενημερότητα για την επίδραση των συναισθημάτων, μεγαλύτερη ικανότητα ελέγχου του θυμού και των φωνών στα παιδιά, αναγνώριση της σημασίας φροντίδας του εαυτού προκειμένου να φροντίσουν και τα παιδιά τους, μεγαλύτερη ειλικρίνεια στην επικοινωνία συναισθημάτων, ικανότητα να σταματάνε και να σκέφτονται, νοιάξιμο, μοίρασμα, εμπιστοσύνη, δέσιμο, φιλία, υποστήριξη, ηρεμία μετά το μοίρασμα βαθιών συναισθημάτων.

«Όταν οι γονείς και τα παιδιά μαθαίνουν να είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς μεταξύ τους, δεν είναι πια “ξένοι στο ίδιο σπίτι”… οι γονείς μπορούν να έχουν τη χαρά να είναι γονείς ενός πραγματικού προσώπου και τα παιδιά να έχουν την ευτυχία να έχουν πραγματικά πρόσωπα ως γονείς.»

Gordon, 2009