Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συγγραφέας: Ιωάννης Δασκαλάκης

Εκδόσεις: iWrite, 2012

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 1

Συγγραφέας: JORGE BUCAY / ΜΠΟΥΚΑΙ ΧΟΡΧΕ

Μετάφραση: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Εκδόσεις: OPERA, 2009

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 2

Συγγραφέας: JORGE BUCAY / ΜΠΟΥΚΑΙ ΧΟΡΧΕ

Μετάφραση: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Εκδόσεις: OPERA, 2010