Δυστυχώς και ευτυχώς αυτό το ερώτημα δεν έχει συγκεκριμένη και προκαθορισμένη απάντηση.

Ο αριθμός των συνεδριών είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως είναι η δέσμευση του θεραπευόμενου, οι αντιστάσεις που μπορεί να έχει στην θεραπεία, το υποστηρικτικό δίκτυο που έχει ή δεν έχει, το αίτημα με το οποίο έρχεται και οι στόχοι από τη θεραπεία.

Η έλλειψη συγκεκριμένης απάντησης σε αυτό το ερώτημα είναι πιθανό να δημιουργεί άγχος ή φόβο στον θεραπευόμενο που έχει ανάγκη από γρήγορα αποτελέσματα, όμως έχει το πλεονέκτημα να μην επιβαρύνει τον θεραπευόμενο με πίεση και προσδοκίες, να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα από τον θεραπευτή και να προχωράει στο ρυθμό και στον χρόνο του καθενός.